คู่มือ Google Apps  for Education 

สถิติผู้เยี่ยมชม เริ่มนับปี2562

คู่มือ Google Apps  for Education 

ขั้นตอนการลงทะเบียน E-mail Google Apps Education

ขั้นตอนการลงทะเบียนเปิดใช้งาน E-mail google apps.pdf

คู่มือการเข้าเปลี่ยน Password E-mail

การเปลี่ยนรหัสผ่าน E-mail.pdf

การตั้งค่ายืนยันแบบ 2ขั้นตอน E-mail (@acttm.ac.th)

คู่มือการตั้งค่า2FA.pdf

คู่มือการจองห้องผ่าน Google Calendar

คู่มือการใช้ปฏิทินวิทยาลัย จองห้องเรียน และห้องประชุม

คู่มือการใช้งาน Google Form

คู่มือการใช้งาน Google From.pdf

ฟีเจอร์ Google Meet ปี2564

คู่มือเครื่องมือใน Google Meet ฟีเจอร์ใหม่_64.pdf