งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถิติผู้เยี่ยมชม เริ่มนับปี2562

การตั้งค่ายืนยันแบบ 2ขั้นตอน E-mail (@acttm.ac.th)

คู่มือการตั้งค่า2FA.pdf

ฟีเจอร์ Google Meet ปี2564

คู่มือเครื่องมือใน Google Meet ฟีเจอร์ใหม่_64.pdf

คู่มือการใช้งานโปรแกรมVPN ACTTM

คู่มือการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรม VPN ACTTM .pdf

คู่มือการใช้งาน Google Form

คู่มือการใช้งาน Google From.pdf


Google Apps

Google

มีบริการต่างๆมากมายสำหรับบุคลากรทั่วไปและการศึกษา โดยเมื่อสมัครใช้งาน Google Apps จะสามารถใช้งานบริการต่อไปนี้

Google Drives

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ มีความปลอดภัยสูง และป้องกันข้อมูลสูญหายจากเหตุสุดวิสัย โดยสามารถเข้าใช้งานข้อมูลได้จากทุกที่ และเข้าถึงได้จากอุปกรณ์พกพาเช่นโทรศัพท์ หรือ แทบเลต

Google Docs, Google Sheets

สร้างเอกสาร และเสปรตชีต โดยสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้หลายคน และยังสามารถแสดงความคิดเห็นระหว่างดำเนินการสร้างเอกสาร ประหยัดเวลา และวัสดุ และยังสามารถแชร์เพื่อใช้งานร่วมกัน หรือจะเลือกส่งเป็นอีเมล์ และนอกจากนี้ยังสามารถเข้าใช้งานเอกสารที่สร้างได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่รองรับหรือคอมพิวเตอร์

Google Calendar

รูปแบบปฎิทินออนไลน์ สามารถติดตามและแจ้งเตือนได้จากทุกที่ โดยอุปกรณ์ที่รอง ทำให้ไม่พลาดการนัดหมายหรือกำหนดการต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งกลุ่มนัดหมายเพื่อเชิญผู้อื่นเข้าร่วมในกิจกรรม และยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการประชุมในลักษณะออนไลน์

Google Slides

เป็นการสร้างเอกสารเพื่อนำเสนอในรูปแบบ Presentation ซึ่งจัดเก็บออนไลน์ และสามารถทำงานร่วมกันได้หลายคน

Google Forms

เป็นการสร้างแบบสอบถาม โดยสามารถระบุกลุ่มผู้ตอบ มีประโยชน์ในการสร้างแบบสำรวจ หรือแม้กระทั้งนำไปใช้เป็นแบบเรียน เพื่อประหยัดในการทำเอกสาร และนอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลคำตอบ ทำให้ประหยัดเวลาในการประมวลผลลัพท์หรือข้อสอบ

Google Sites

สามารถสร้างเว็บไซด์ของสถานศึกษาได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม (ดังเช่นเว็บนี้ ใช้เวลาสร้างไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

Google Hangout

เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถใช้ในการประชุมออนไลน์และนำเสนองาน โดยสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์

 • สามารถประชุมออนไลน์ได้พร้อมกันหลายคน

 • สามารถนำเสนอ หรือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือเรียกว่า Hangout On Air และสามารถจัดเก็บเป็นวีดีโอลง YouTube ได้ทันที

 • มีการจัดเก็บข้อมูลการสนทนา และเอกสารต่างๆที่ได้ส่งระหว่างสนทนา จึงไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลสำคัญจะสูญหาย

 • ติดต่อได้จากทุกที่ เนื่องจากสามารถใช้อุปกรณ์พกพาหรือแทบเลตในการติดต่อสื่อสาร


 • หากเป็นสถานศึกษา จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมในการใช้งานดังนี้

 • ได้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดไม่จำกัด บนพื้นที่ของ Google Drive โดยสามารถจัดเก็บเอกสารการทำงานทุกรูปแบบ และไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหาย

 • มีสิทธิ์ใช้งานอีเมล์ในรูปแบบของสถานศึกษา เช่น name@edu.ac.th


 • Google Classroom บริการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ โดย

  • ที่ผู้สอนสามารถแทรกเนื้อหาต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

  • ผู้สอนสามารถมอบหมายงาน กำหนดเวลาส่งงาน

  • ผู้สอนสามารถกำหนดข้อสอบ ให้การบ้าน พร้อมให้คะแนน อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นชี้แนะให้กับผู้เรียน

  • ผู้เรียนสามารถติดตาม สอบถาม และปรึกษาผู้สอนได้ตลอดเวลา

 • และยังมี Google Groups, Google Keeps, Google Maps, Google Translate, Google Plus และบริการอื่นๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย .. เครดิต จาก..https://sites.google.com/site/gafepi2015/whatisgoogleapps