ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คลิกที่นี้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

คลิกที่นี้

***ประกาศวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถานบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) ดำเนินการไปเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายตามเอกสารที่แนบ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนะครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

*** เรื่องขออนุมัติการใช้งานระบบกลไกของแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนงานโครงการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


***เล่มแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) คลิกที่นี่***เล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่