ยินดีต้อนรับ

กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

สถิติผู้เยี่ยมชม

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางธนณิชชญาณ์ ศรีสวัสดิ์

นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ