ยินดีต้อนรับ

กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

สถิติผู้เยี่ยมชม

undefined

ข่าวประชาสัมพันธ์

*** เรื่องขออนุมัติการใช้งานระบบกลไกของแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนงานโครงการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*** เรื่องระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๘

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เล่มแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) คลิกที่นี่

เล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางธนณิชชญาณ์ ศรีสวัสดิ์

นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ