กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ก.ค. 2564 23:12 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ favicon.ico กับ ระดับบนสุด
13 ก.ค. 2564 00:59 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ฟอร์มการกรอกข้อมูลการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ
13 ก.ค. 2564 00:49 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ฟอร์มการกรอกข้อมูลการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ
13 ก.ค. 2564 00:48 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ฟอร์มการกรอกข้อมูลการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ
28 เม.ย. 2564 01:46 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ฟีเจอร์ Google Meet ปี2564
28 เม.ย. 2564 01:45 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ footer.png กับ ฟีเจอร์ Google Meet ปี2564
28 เม.ย. 2564 01:44 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ฟีเจอร์ Google Meet ปี2564
28 เม.ย. 2564 01:43 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สร้าง ฟีเจอร์ Google Meet ปี2564
19 มี.ค. 2564 02:34 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข เช็คอุณหภูมิร่างกายเข้า - ออกวิทยาลัยฯ (บุคลากร และนิสิต)
19 มี.ค. 2564 02:33 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข เช็คอุณหภูมิร่างกายเข้า - ออกวิทยาลัยฯ (บุคลากร และนิสิต)
19 มี.ค. 2564 02:28 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข เช็คอุณหภูมิร่างกายเข้า - ออกวิทยาลัยฯ (บุคลากร และนิสิต)
13 ม.ค. 2564 07:48 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ฟอร์มการกรอกข้อมูลการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ
13 ม.ค. 2564 07:45 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข แจ้งฟอร์มการกรอกข้อมูลการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ม.ค. 2564 07:42 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แนบ db_pbri_clin_scie.png กับ แจ้งฟอร์มข้อมูลงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ม.ค. 2564 20:21 Mr.Chatchai F. แก้ไข แจ้งฟอร์มข้อมูลงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ม.ค. 2564 20:20 Mr.Chatchai F. แนบ B_incom_it64.png กับ แจ้งฟอร์มข้อมูลงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ม.ค. 2564 20:08 Mr.Chatchai F. แก้ไข แจ้งฟอร์มข้อมูลงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ม.ค. 2564 19:23 Mr.Chatchai F. แก้ไข แจ้งฟอร์มข้อมูลงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ม.ค. 2564 19:11 Mr.Chatchai F. แก้ไข แจ้งฟอร์มข้อมูลงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ม.ค. 2564 19:10 Mr.Chatchai F. แนบ B_PR.png กับ แจ้งฟอร์มข้อมูลงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ม.ค. 2564 01:12 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ลงชื่อเข้า-ออกวิทยาลัยฯ (บุคคลทั่วไป)
6 ม.ค. 2564 00:54 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ลงชื่อเข้า-ออกวิทยาลัยฯ (บุคคลทั่วไป)
6 ม.ค. 2564 00:48 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ลงชื่อเข้า-ออกวิทยาลัยฯ (บุคคลทั่วไป)
6 ม.ค. 2564 00:48 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไข ลงชื่อเข้า-ออกวิทยาลัยฯ (บุคคลทั่วไป)
6 ม.ค. 2564 00:48 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สร้าง ลงชื่อเข้า-ออกวิทยาลัยฯ (บุคคลทั่วไป)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า